ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A 2011. évi CXII. törvény rendelkezik az adatok védelméről. A szolgáltatáshoz kapcsolódóan a 2015. évi CCXI. törvény 5-6. §, 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet 9. §, 15. §, 18. § tartalmazza a nyilvántartáshoz szükséges adatokat.

A honlap statikus, és nem gyűjt, illetve nem továbbít adatokat, jelen szabályzat a szolgáltatás egyéb adatkezelésére vonatkozik.

Az adatok megadás önkéntes, de a törvény által előírt adatok meg nem adása esetén a szolgáltatás nem végezhető el.
Adatmegadás történhet személyesen, telefonon, írásban, emailban.

Személyes adatnak számít ami bármely személlyel kapcsolatba hozható adat. Ezen adatokat a szolgáltatási rendszerünkben nem hozzuk nyilvánosságra. Az adatok a fenti törvényi előírások alapján a szolgáltatás végző személyek (Balla Lajos, és Deák Krisztián) gyűjtik. Az adatok feldolgozása elektronikusan az internet világától elzárva kerülnek feldolgozásra. A feldolgozott adatok esetében a szolgáltatás megrendelője a saját adatairól papír alapú információt kap, illetve kérésére a szolgáltató azt írásban megadja . A felügyeleti szervek és egyéb hatóságok kivételével az adatok harmadik személynek nem adhatók ki. Az adatkezelő nem változtathatja meg az adatokat, illetve nem ellenőrzi annak hitelességét, a valódiságáért az adat szolgáltatója felel.

Az adatot szolgáltatót a kéményseprő szolgáltatást végzők az adatkezelés szabályairól kötelesek tájékoztatni, ki kell térni az érintett adatainak hozzáférési, változtatási, valamint törlési jogára is.

Az adatkezelés az adatokat hatósági előírás miatt legalább 5 évig a szolgáltató megőrzi. Amennyiben a megrendelő kéri a szolgáltató rendszeréből történő adatainak törlését az a szolgáltatás érvényességének elvesztésével jár, a szolgáltató a rendszeréből törli ugyan, de a hatóságilag előírt 5 évig archiválja azt.

Amennyiben a szolgáltatás megrendelője kifogást emel, úgy a panaszkezeléssel kapcsolatos oldalon olvasható módon járhat el.

Az adatok tárolási helye:
Deák Krisztián kéményseprő, egyéni vállalkozó székhelyén, 3371 Átány, Bem út 13.

A részletes irányelvek a https://www.naih.hu honlapon hozzáférhetőek.