SZABÁLYOK, JOGSZABÁLYOK


KÉMÉNYSEPRŐIPARI SZOLGÁLTATÁS

2015. évi CCXI. törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről
99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról
263/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet módosításáról
21/2016. (VI. 9.) BM rendelet a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól
23/2017. (IX. 11.) BM rendelet a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet módosításáról

1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról
MSZ 845:2012 – Égéstermék elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és ellenőrzése
MSZ EN 1443:2019 – Égéstermék-elvezető berendezések. Általános követelmények
MSZ EN 1457 Égéstermék-elvezető berendezések. Kerámia béléscsövek. Követelmények és vizsgálatok.
MSZ EN 1859 Égéstermék-elvezető berendezések. Fém égéstermék-elvezető berendezések. Vizsgálati módszerek.
MSZ EN 13384-1, 2, 3 szabványsorozat – Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlástechnikai méretezési eljárás

ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról
253/1997.(XII.20.) Korm rendelet: Az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
GMBSZ A gáz csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések létesítési és üzemeltetési műszaki-biztonsági szabályzata.

TŰZVÉDELEM

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről

MUNKAVÉDELEM

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

ADATVÉDELEM

Az 1992. évi LXIII. törvény (Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról),
A 2003. évi C. törvény 155. § (4). bek.
A 2011. évi CXII. törvény rendelkezik az adatok védelméről.
A részletes irányelvek a https://www.naih.hu honlapon hozzáférhetőek.

MÉRÉSÜGY

1991. évi XLV. törvény a mérésügyről
6/2001. (III. 19.) GM rendelet a mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről