PANASZ KEZELÉS

A panaszkezelést 2015. évi CCXI. törvény 5. § (11) szabályozza, ahol más hatósági eljárásokat megelőzve első lépésben a panasszal a szolgáltatóhoz kell fordulni. Részletes szabályzása a 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet 9. pontjában a 13. §. 14. §. rendelkezik.

Amennyiben a Dream Kémény munkájával kapcsolatosan bármilyen panasza merült fel, akkor első lépésben vegye fel a kapcsolatot Deák Krisztián kéményseprő szakmunkással. Ezt megteheti telefonon: +36 30/161-4281 (kedd-csütörtök 10:00-18:00 óra között) email-ban: dreamkemeny@gmail.com írásban: DreamKémény, 3371 Átány, Bem József út 13. személyesen: +36 30/161-4281 telefonos időpont egyeztetéssel.

Ha meghatalmazottjával akar ügyet intézni, úgy két tanúval ellátott írásbeli meghatalmazással teheti meg.

Panasz kivizsgálás lehetőségei: azonnali megoldás keresése (a bejelentést követő 2 héten belül) egyet nem értés esetén jegyzőkönyv felvétele, amellyel a panaszos tovább léphet a felügyeleti szervekhez.

A jegyzőkönyv tartalma: az ingatlan tulajdonosának, használójának, meghatalmazottjának nevét, lakcímét, a panasz bejelentésének helyét, idejét, módját, részletes leírását, mellékletek listáját a BallaKémény álláspontját a jegyzőkönyv felvételének helyét, idejét, és a résztvevők aláírását

A jegyzőkönyv egy példányát 5 évig őrizzük meg. Amennyiben a panasz kivizsgálásához harmadik felet is be kell vonni, a kivizsgálási idő maximum újabb 2 héttel növekedhet.

Adatvédelmi panaszok esetén

Az 1992. évi LXIII. törvény (Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról), valamint a Polgári Törvénykönyv alapján adatkezeléssel kapcsolatos jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Magyar Köztársaság adatvédelmi biztosához, illetve más, jogszabályban az adatvédelmi panaszok kezelésével megbízott hatósághoz.

FELÜGYELETI SZERVÜNK:

Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 3300 Eger, Klapka György u. 11. (3301 Eger, Pf. 253.) Telefon: +36 (36) 510-230 Honlap: https://heves.katasztrofavedelem.hu

FOGYASZTÓVÉDELMI SZERV:

Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9. (3301 Eger, Pf.: 81.) Telefon: +36 (36) 515-469 Honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves

BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület 3300 Eger, Hadnagy utca 6. (3301 Eger, Pf. 440) Telefon: +36 (36) 416-660 /105 mellék Honlap: http://www.bekeltetes.hu/tartalom/1001/menu/1001

ADATVÉDELMI HATÓSÁG

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. (1530 Budapest, Pf.: 5.) Telefon: +36 1 391 1400 Honlap: https://www.naih.hu