ÁRJEGYZÉK

A kéményseprő-ipari szerv tevékenységéért fizetendő költségtérítés és kiszállási díjat a 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet 16. §-a és a rendelet 8. melléklete szabályozza.
Mivel a hivatalos díjszabás több tényező összegétől függ, eléggé áttekinthetetlen rendszert alkot, ezért átlagosan egységes és a véglegesen fizetendő díjat tüntettük fel. A feltüntetett árjegyzékhez nem tartozik semmiféle járulékos költség, kivéve a kiszállási díjat.
A DreamKémény alanyi ÁFA mentes! A Kémény jelölés értelmezése a az árjegyzék végén található.

Évenkénti felülvizsgálat, műszaki vizsgálat tanúsítvány, használatba vételi és használaton kívül helyezés nyilatkozat teljesítménytől függően egységesen értendő külön-külön, füstgázelvezetőkként értendő.

Az árak 2022. október 1-től változatlanok, a kiszállási díj az üzemanyag árnövekedése miatt 2023. február 1-től bevezetésre kerültek.

Árajánlat adás a helyszíni felmérés esetén csak kiszállási díjat kell fizetni.
A telefonos árajánlat tájékoztató jellegű, nem kötelezi semmire a feleket, és díjtalan.
Helyszíni tanácsadás szerződött partnerek esetében díjtalan, egyébként 12 000 Ft.
Terv felülvizsgálat lakásonként 60 kW alatt 12 000 Ft, e felett 20 000 Ft.

Egyedi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű égéstermék-elvezető.

(Jellemzően családi ház méretek)
(ENHS, EZHS, EZTS, ENTS, ENHG, ENTG, EZTG, EZHG jelű füstgázelvezetések esetén)

12 000.- Ft/db

Központi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető, 4096 cm2 járat keresztmetszetig.

(KNHS,KZTS, KNTS, KZHS, KNHG, KZTG, KNTG, KZHG jelű füstgázelvezetések esetén)

20 000.- Ft/db

Nagy járat-keresztmetszetű, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető 4096 cm2 járat keresztmetszet felett.

(NNHS, NZHS, NNTS, NZTS, NNHG, NZHG, NNTG, NZTG jelű füstgázelvezetések esetén)

40 000.- Ft/db

Gyűjtő jellegű, több építményszintről igénybe vett, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.

(GNHS, GZTS, GZHS, GNHG, GZTG, GZHG jelű füstgázelvezetések esetén)

6 000.- Ft/db/szint

Tartalék kémények

(ET, KT, GT, NT jelű füstgázelvezetések esetén)

Szerződött partnerek esetében díjtalan , egyébként 4 000 Ft/db

Az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése A tulajdonos által beszerzett Katasztrófavédelmi engedély esetében külön megegyezés szerint, de

legalább 50 000 Ft/db

A kiszállási díj egész Pest vármegye területén maximum 5 000 Ft. Több cím esetén kedvezmény adható!

KEDVEZMÉNYEK

A kedvezmények megállapítása a helyszíni felmérést követően a szerződéstől függően állapítjuk meg. Csak szerződött partnerek esetében adjuk. A kedvezmények adhatók on-line ügyintézés (on-line számlázás), több kémény, illetve telephely esetén, a kémények állagától függően, stb...
Nem adható kedvezmény szerződés szegés esetén 2 éven belül illetve elhanyagolt kémények esetében főleg, ha az a kémény letiltásával jár.

Kémények kéményseprő-ipari jelölései

A jelölés négy karakterből áll

1. karakter:
E Egyedi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.
K Központi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető, 4096 cm2 járat keresztmetszetig.
N Nagy járat-keresztmetszetű, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető 4096 cm2 járat keresztmetszet felett, 10 000 cm2-ig.
G Gyűjtő jellegű, több építményszintről igénybe vett, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.

2. karakter:
N Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségéből veszi az égéshez szükséges levegőt.
Z Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt.
T Tartalék égéstermék-elvezető.

3. karakter:
H Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.
T Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.

4. karakter:
S Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.
G Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.

Például: ENHG = Egyedi 60 kW alatti Nyitott égéstermék elvezetés Huzat által Gáztüzeléssel