Deák Krisztián kéményseprő tevékenységei

JOGI ALAPOK

A 2015. évi CCXI. törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény alapján a lakosság részére a kémények ellenőrzése és tisztítása ingyenes, és a Katasztrófavédelem végzi el.
A közületek, jogi személyek tulajdonában álló, illetve gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett ingatlanokon az ellenőrzéseket csak a engedéllyel rendelkező szolgáltatók végezhetik, amely térítés köteles. Megrendelése a tulajdonosnak, vagy használónak kötelező.

MEGLÉVŐ KÉMÉNYEK RENDSZERES VIZSGÁLATA ÉS TISZTÍTÁSA

Az ingatlan tüzelő berendezéseihez tartozó kémények, tartalékkémények, a bekötő- és összekötő elemek, és tartozékainak átvizsgálása, szükség szerinti tisztítása, műszaki felülvizsgálata.
Időszakos és rendellenes esetben soron kívül vizsgálata.
A szükséges levegő utánpótlásának, szén-monoxid érzékelő berendezés ellenőrzése.
Égéstermék paramétereinek műszeres vizsgálata a szén-monoxid- és szén-dioxid-kibocsátás és a füstgázösszetétel mérése.
Átjárhatóság tükrös és endoszkópos vizsgálata.
A kémények megfelelőségéről Tanúsítványt adunk ki.

MEGLÉVŐ KÉMÉNYEK MŰSZAKI VIZSGÁLATA

Négyévente az ingatlan minden égéstermék-elvezetőjét műszaki szempontból, az építésrendészeti és tűzvédelmi előírások figyelembevételével teljes körű vizsgálatnak kell alávetni. A kémények megfelelőségéről Tanúsítványt adunk ki.

 

KÉMÉNYEK HASZNÁLATBA VÉTELI VIZSGÁLATA

Az újonnan épített, felújított, átalakított, a korábban használaton kívül helyezett, vagy a tartalék kémény ismételt használatba vétele, a tüzelőberendezés cseréje, tüzelőanyag-váltás esetében a használatba vételt megelőzően, a lebontás, funkció váltás, használaton kívül helyezés, minden esetben el kell végezni.
Gáztüzelés esetén szükséges a gázterv, áramlástechnikai méretezés.
A használatba helyezhetőségről Nyilatkozatot adunk ki.

TERV FELÜLVIZSGÁLAT

A létesítendő kémény megfelelőségét biztosító terv (gázterv, légszükséglet, nyomvonalterv) környezeti helyszínrajz. A kivitelezhetőségről Nyilatkozatot adunk ki.

SZAKTANÁCSADÁS

A kémények építésével, felújításával, korszerűsítésével vagy átépítésével a megfelelőségével összefüggő, a vizsgálatokkal, a tüzeléstechnikai, fűtéstechnikai megoldásokkal kapcsolatos tanácsadás.
Hő- és áramlástechnikai méretezés.